Terug
Nunspeet

Duurzaam en gezond schoolgebouw

Energiebesparing met gebouwautomatisering

Voor de nieuwbouw van het Augustinianum te Eindhoven, is als leidraad klasse B genomen uit het standaard programma van eisen Frisse Scholen. Na het vaststellen van het programma van eisen is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke systeemkeuzen. Dit heeft geresulteerd in een aanvullende subsidie van de gemeente. Daardoor kon voor zowel energie als het thermisch binnenklimaat, klasse A i.p.v. klasse B Frisse Scholen worden behaald. Daarbij resulteerden de duurzaamheidsmaatregelen in een 50% lager energiegebruik dan minimaal vereist volgens Bouwbesluit. Tot slot is m.b.t. de thema’s gezondheid en energie een GPR-score van 8,5 gehaald. Onze meet- en regeltechniek draagt voor 30% bij aan de energiebesparing.

Nieuwe onderwijsvisie

Het oude schoolgebouw voldeed niet meer, maar paste ook niet bij de onderwijsvisie van de school. Daarom heeft de schoolleiding besloten voor een nieuw gebouw. Raadgevend Ingenieursbureau Dijkoraad BV is ingeschakeld om mee te denken bij het ontwerp en duurzame oplossingen aan te dragen, waarbij de onderwijsvisie goed vertaald kon worden.

Bouwbesluit overtroffen

Hierbij is zorgvuldig gekeken naar de lokale mogelijkheden, o.a. de aansluiting van het schoolgebouw op de restwarmte van de naastgelegen fabriek van Friesland Campina. De systeemkeuzen zijn gebaseerd op technische en financiële haalbaarheid waarbij zorgvuldig is gekeken naar de netto contante waarden gedurende de looptijd van de aanvullende energiebesparende maatregelen. Dit heeft geresulteerd in een gebalanceerd pakket aan maatregelen waarbij de eisen voor energiezuinigheid en gezondheid de minimale eisen van het Bouwbesluit overtroffen.

Klasse A i.p.v. B

Naast bovengenoemd haalbaarheidsonderzoek is uitvoerig overleg gepleegd met de gemeente Eindhoven, om aansluiting te vinden bij de duurzaamheidsambitie van deze gemeente. Dit heeft geresulteerd in een aanvullende subsidie voor energie en gezondheid. Hiermee kon voor zowel energie als het thermisch binnenklimaat, klasse A i.p.v. klasse B Frisse Scholen worden behaald. Het totaal pakket aan duurzaamheidsmaatregelen betreft:

 

* Extra isolerende maatregelen van de thermische schil (constructies + beglazing);

* Warmtekoudeopslag (WKO) met warmtepomp;

* Dakcollectoren (opvang zonnewarmte regeneratie WKO);

* Hoogrendement warmteterugwinning ventilatie;

* Volledig CO2 en temperatuur gestuurd variabel volumesysteem;

* Laagtemperatuur vloerverwarming/vloerkoeling;

* LED verlichting;

* Daglichtregeling verlichting;

* Afwezigheidsdetectie verlichting;

* Zonnepanelen (PV).

50% lagere energiebesparing

Deze maatregelen hebben geresulteerd in een energiezuinigheid die 50% lager ligt dan de minimale vereiste van het Bouwbesluit. Voor de thema’s gezondheid en energie is een GPR score van 8,5 gehaald.

Meet- en regeltechniek draagt 30% bij

Voor het meten en regelen van de gebouwinstallaties is de gebouwautomatisering van Kieback&Peter toegepast. Kieback&Peter levert regeltechniek op alle drie de regelniveaus, daardoor zijn alle componenten goed op elkaar afgestemd. Voor dit schoolgebouw zijn diverse opnemers geleverd, de DDC4000 automatiseringssystemen, de RCC200 naregelingen voor individuele ruimten, en voor het totale beheer het GLT Neutrino gebouwbeheersysteem. De regelsystemen zorgen voor een optimaal en gezond binnenklimaat, hoog comfort en dragen voor 30% bij aan de gewenste energieprestatie.

Bijzonder op het gebied van de meet- en regeltechniek is de uitgebreide energieregistratie van alle relevante componenten, de modbus-koppeling van de douchesystemen voor de thermische spoeling t.b.v. legionella preventie. De BACnet IP-regelaars geïntegreerd in de LKB, de registratie van de thermische balans van de bron en de centrale sturing van de verlichting van de centrale ruimten. Ook de zonwering kan zowel lokaal als centraal worden bediend.

Informatie:

Opdrachtgever: Stichting Carmelcollege

Adviseur: Dijkoraad BV onderdeel van HumbleBuildings

Installateur: ENGIE Services Zuid BV