Terug
News NL

Duurzaam transformeren met slimme zelflerende ruimtetemperatuurregeling

©

Medio 2021 is de verbouwing van de locatie Liduina van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Boxtel voltooid. Deze transformatie is een goed voorbeeld van een project waar met laagdrempelige middelen de ruimtetemperatuur in elke ruimte behoefte afhankelijk wordt geregeld. Daardoor wordt 20% verwarmingsenergie bespaard. Bovendien is de bestaande installatie gekoppeld aan een nieuw gebouwbeheersysteem, Qanteon van Kieback&Peter. Dit beheersysteem heeft een geïntegreerd energiemanagementsysteem, waarmee in de toekomst de gehele klimaatinstallatie continu geoptimaliseerd kan worden en nog meer energie kan worden bespaard.

Het stond al langer op het verlanglijstje van het Jeroen Bosch Ziekenhuis om de locatie in Boxtel grondig aan te pakken en te verbeteren. Zowel voor alle achttien zorgdisciplines van het JBZ, die nu op één vloer heel efficiënt met elkaar kunnen samenwerken, alsook voor de patiënten die straks veel sneller, beter en dicht bij huis kunnen worden geholpen.

Jack Suijkerbuijk, technisch adviseur en energie-coördinator van het Jeroen Bosch ziekenhuis: “om het gebouw met het oog op de toekomst verder te verbeteren zijn de gevels en de vloeren “boven de buitenlucht” extra geïsoleerd. Op het gebied van de techniek zijn alle technische voorzieningen vernieuwd. De klimaatinstallatie is een eenvoudige installatie die bestaat uit diverse groepen, namelijk radiatoren, luchtbehandeling en naverwarming. Bij de luchtbehandeling hebben wij de luchthoeveelheden vergroot in vergelijking met de oude situatie. Zo creëren wij een hoger comfort.

Om de ruimtetemperatuur in elke ruimte effectief te regelen zijn de draadloze, slimme en zelflerende ruimteregelingen en:key van Kieback&Peter toegepast. De laagdrempeligheid, het aspect onderhoudsvrij en de onafhankelijkheid gaven de doorslag. De draadloze oplossing en:key communiceert met de ontvangers in de gangpaden, die de data naar het gebouwbeheer- en energiemanagementsysteem Qanteon sturen. Op de bestaande installatie (warmte/koude-opwekking) is hiervoor een datakoppeling gemaakt.

Met Qanteon kan de data van de technische installaties worden geregistreerd en aldus geanalyseerd. Vervolgens kunnen de instellingen van de technische installaties worden aangepast om het energiegebruik verder te verlagen. Om het voor ons eenvoudig en inzichtelijk te maken heeft Kieback&Peter een klant specifieke pagina aangemaakt, waarop de belangrijkste parameters te zien zijn. Zo kunnen wij eenvoudig zien welke ruimte in de comfort- of in de spaarstand staat. Bovendien worden met Qanteon de koelkasttemperaturen geregistreerd en vindt er een alarmering plaats voorafgaand aan een te verwachten overschrijding. Zo kunnen wij efficiënt met onze medicatie omgaan en wordt verspilling voorkomen. Onze voorkeur van Kieback&Peter is gebaseerd op het feit dat wij bij collega-ziekenhuizen zagen dat de regelsystemen van alle leeftijden naadloos zijn gekoppeld, m.a.w. de gebouwautomatisering van Kieback&Peter is altijd compatibel.”

En:key: duurzaam met comfort

In de praktijk wordt vaak vergeten de verwarming lager te zetten als er geen bezetting is. Bovendien wordt al snel een raam geopend en/of de koeling geactiveerd. Dit kost onnodig veel energie en kan eenvoudig worden voorkomen door toepassing van de superslimme en:key oplossing van Kieback&Peter.

En:key bestaat uit en een zelflerende ruimtesensor en een radiatorventiel, die op nieuwe of bestaande radiatoren gemonteerd kan worden. Het radiatorventiel wordt draadloos aangestuurd door de sensor, die detecteert of er personen aanwezig zijn. De sensor bouwt een gebruiksprofiel op en houdt deze actueel bij. De sensor zorgt ervoor dat bij afwezigheid of open ramen, de temperatuur automatisch vier graden naar beneden gaat. Daardoor wordt al 20% op verwarmingsenergie bespaard. Om in elke ruimte een eigen comforttemperatuur in te stellen, kan de comforttemperatuur naar wens op het ventiel worden ingesteld. Aldus ontstaat voor patiënt en zorgmedewerkers de ideale ruimtetemperatuur.

Lange levensduur

En:key communiceert draadloos, zonder gebruik te maken van een ICT-netwerk. Daardoor geschiedt het aansluiten eenvoudig en snel, zonder hak- en breekwerk en zonder bekabeling. De installatiekosten zijn dus beduidend lager in vergelijking tot bedrade systemen. Het systeem kan zowel voor hoge temperatuur- als lage temperatuursystemen worden toegepast. De zo essentiële levensduur is zeer lang, omdat zowel de sensor als de ventielregelaar functioneren met de duurzame energyharvesting techniek. Een unieke oplossing, zonder batterijen. Daardoor wordt een betrouwbare werking en lange levensduur gegarandeerd.