Terug
News NL

Energiemanagement en eenvoudig beheer van technische installaties op scholen

©

Een ongezond binnenklimaat kan zowel de gezondheid als de leerprestaties van kinderen beïnvloeden. Het toepassen van regeltechniek t.b.v. de technische installaties, in combinatie met een beheersysteem, draagt bij tot een gezonder binnenklimaat, een hoger comfort en continuïteit. Dankzij beheer heeft men altijd inzicht in de luchtkwaliteit en kan de klimaatinstallatie ingezet worden wanneer nodig, hetgeen een gunstig effect heeft op de energieprestaties. Een goed voorbeeld zijn diverse basisscholen van SKPO in Eindhoven. Op advies van Bram Voortman van Fourman&Busac Associates B.V., zijn aldaar onder het motto “Gebouwen volgen de mensen”, het gebouwbeheer en energiemanagementsysteem Qanteon van Kieback&Peter ingezet.

Regeltechniek voor optimaal klimaat

De regeltechnische installatie zorgt voor het effectief regelen en bewaken van de klimaatinstallaties. Voor het gewenste klimaat in elke ruimte of klaslokaal, wordt de luchtkwaliteit gemeten met een CO2- en een temperatuursensor. CO2 wordt gebruikt als indicator van de luchtkwaliteit en de mate van ventilatie. Wanneer de concentratie te hoog is, zorgt de klimaatinstallatie dat de lucht wordt ververst.

Beheer geeft inzicht

“Het eerste doel was om de schooldirecteur zelf de mogelijkheid te bieden om het binnenklimaat aan te passen”, zegt Arno de Vlaming, adviseur huisvesting. “Zoals bij vakantieperioden, studiedagen, etc. Door de eenvoudige en intuïtieve structuur was het niet moeilijk om het beheersysteem te leren en de installaties aan te passen. Dit kan overigens op de school zelf gebeuren, maar ook thuis op een pc, tablet of smartphone. Omdat het beheersysteem continu alle waarden registreert en rapportages automatisch genereert, kunnen op elk tijdstip de gegevens over het binnenklimaat worden uitgelezen. Zo heeft men altijd inzicht in de gemeten luchtkwaliteit en de CO2-concentraties. Dit is essentieel mede in het kader van het “frisse scholen concept” en het belang van de gezondheid van de kinderen en leerkrachten.”

Energiemanagement en proactief storingenbeleid

Arno de Vlaming vertelt verder: “frequent overleg tussen opdrachtgever, installatiebedrijf en leverancier is van groot belang om ervaringen te delen en tot optimale oplossingen te komen. In dit proces was de volgende stap energiemanagement en proactief storingenbeleid. Voor energiemanagement zijn in de nieuwste scholen, de Troubadour en de Korenaar, registratiesystemen voorzien waardoor wij en onze installateur direct inzicht hebben in het energiegebruik. Indien nodig kan onze installateur op afstand de parameters aanpassen. Het gevolg is dat de installaties effectiever functioneren, hetgeen een gunstig effect heeft op de energieprestaties. Daarnaast is ons doel een proactief storingenbeleid te realiseren. De installateur logt bijvoorbeeld 2x per week in en controleert of er storingen zijn. Zo kan men direct actie ondernemen en de storing oplossen. Ook wat dit aspect betreft wordt de school ontzorgd. Het beheersysteem Qanteon biedt de installateur dus ook veel toegevoegde waarde.”

Ervaring onderhoudspartner

Het onderhoud geschiedt door Van den Hoff installatiebedrijf. “Wij lopen nu met een tablet door de diverse scholen om de temperaturen en luchtkwaliteit te monitoren tijdens onderhoudswerkzaamheden”, zegt Emiel van Berlo, onderhoudstechnicus. “Dit geschiedt met het beheersysteem Qanteon van Kieback&Peter, dat functioneert via de gerealiseerde cloudomgeving. Om het gedrag te voorspellen en storingen te voorkomen is de omgeving 24/7 beschikbaar. Dit resulteert in een verlenging van de levensduur, een reductie van het energiegebruik en verlaging van de onderhoudskosten.”

Informatie:

Voor vragen over dit project: Rolf Hendrikx, technisch adviseur van Kieback&Peter Nederland: 06 10 44 70 65 (hendrikx@kieback-peter.nl).