Go back
News NL

Energiemanagement en eenvoudig beheer van technische installaties op scholen

©

Een ongezond binnenklimaat kan zowel de gezondheid als de leerprestaties van kinderen beïnvloeden. Het toepassen van regeltechniek t.b.v. de technische installaties, in combinatie met een beheersysteem, draagt bij tot een gezonder binnenklimaat, een hoger comfort en continuïteit. Dankzij beheer heeft men altijd inzicht in de luchtkwaliteit en kan de klimaatinstallatie ingezet worden wanneer nodig, hetgeen een gunstig effect heeft op de energieprestaties. Een goed voorbeeld zijn diverse basisscholen van SKPO in Eindhoven. Op advies van Bram Voortman van Fourman&Busac Associates B.V., zijn aldaar onder het motto “Gebouwen volgen de mensen”, het gebouwbeheer en energiemanagementsysteem Qanteon van Kieback&Peter ingezet.