Terug
News NL

Meerwaarde Kieback&Peter met Building Life Cycle Services

©

Building Life Cycle Services refereert aan de totale levensloop van een gebouw. Hierbij is het doel dat de technische installaties continu en betrouwbaar functioneren, de vervanging van installatiecomponenten soepel verloopt en dat de meet- en regeltechniek up to date is om de integratie van nieuwe componenten probleemloos te laten verlopen. Bovendien spelen aspecten als energiegebruik, digitalisering, verduurzaming, gezond binnenklimaat en kostenbeheersing mee. Een goed voorbeeld van een geslaagd project is het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer.

In het Langeland ziekenhuis is de meet- en regeltechniek sinds 2004 stap voor stap omgebouwd naar Kieback&Peter. Destijds was het hoofd van de TD op zoek naar een meer flexibele partij, waarbij een monopolypositie werd voorkomen. Met een open systeem, zoals wel het geval is bij de Kieback&Peter gebouwautomatisering, die communiceert met het open communicatieprotocol BACnet®, kon hij dit voorkomen. Daarbij is de software van Kieback&Peter niet ingebonden in licenties, zodat de installateur eenvoudig aanpassingen kan doen en altijd maatwerk kan leveren en licentiekosten worden vermeden.

Sinds 2004 werden de systemen van Kieback&Peter naast de systemen van een collega fabrikant geïnstalleerd, die tot 2017 leidend waren. Gedurende de uitwisseling van de panelen heeft Kieback&Peter samen met de TD er steeds voor gezorgd, dat er geen overlast voor de gebruikers ontstond. Alle ziekenhuisprocessen moesten uiteraard ongestoord door kunnen gaan. Ook diende de bewaking van de storingen te blijven functioneren. Doordat het te vervangen systeem geen mogelijkheden had om koppelingen op dataniveau te maken, zijn er steeds hardware matige voorzieningen opgenomen om de storingen op het bestaande systeem van de collega fabrikant bij de receptie te melden. Uiteraard is er bij de ontmanteling van het oude systeem steeds voor gezorgd, dat hierbij geen storingen ontstonden.

Kieback&Peter nu leidend

Het gehele gebouwbeheersysteem is inmiddels naar Kieback&Peter omgebouwd inclusief alle beheerdisciplines. Om te voorkomen dat het LAN-netwerk van het ziekenhuis geen effect heeft op het netwerk van het regelsysteem, en andersom, is sinds 2017 een apart VLAN-netwerk geïnstalleerd.

Naast de vervanging van het oude regelsysteem voor alle HVAC-installaties en de bewaking van de SER, zijn er in goede samenwerking met de TD en installatiebedrijf Van Dijk & Korteland diverse uitbreidingen en optimalisaties uitgevoerd. Zoals onder andere de realisatie van diverse isolatiekamers, een desinfectieruimte en de monitoring van de OK’s. In het kader van energiebesparing zijn er diverse energiebesparende maatregelen genomen waaronder het installeren van een gaspeakshaving programma.

Geleidelijk up to date voorkomt piekkosten

De laatste jaren zijn de eerste serie BACnet® regelaars (type DDC3000) vervangen door de DDC4000-regelaars. Hierdoor is de installatie op een geleidelijke wijze opnieuw op de laatste stand van de techniek gebracht. De vervangingskosten zijn uitgesmeerd over meerdere jaren, zodat het ziekenhuis geen piekuitgaven in de budgettering had.

EMS voor optimalisering energiegebruik

Om nog meer inzicht in het functioneren van de installatie te krijgen is er een EMS (Energie Monitoringsysteem) geïnstalleerd. Hiermee heeft de gebruiker een duidelijk zicht gekregen in de energiestromen binnen het ziekenhuis en kunnen afwijkingen direct gesignaleerd worden. Dankzij het EMS kan het energiegebruik continu worden geoptimaliseerd en wordt op de termijn meer energie bespaard.

Zorgpartner met Building Life Cycle Services

Naast leverancier is Kieback&Peter eveneens een deskundige en flexibele partner op het gebied van lange termijn zorg in de vorm van Building Life Cycle Services. De omvang en mate van dit maatwerk zorgpakket is in nauw overleg met het ziekenhuis bepaald. De samenwerking resulteert in een verantwoorde en duurzame exploitatie. Waarbij de veiligheid en het comfort van de patiënten en de werknemers bovenaan staan, en de kwaliteit en continuïteit van de zorg blijvend wordt gegarandeerd.

 

Meer over Building Life Cycle Services leest u op de startpagina.