Go back
Nunspeet

Transformatie Learning Lab TU Delft

Climotion optimalisatiesoftware voor ventilatiesystemen
©

Er is een reële kans op temperatuurgelaagdheid en tochtverschijnselen bij een hoge open ruimte met verschillende werkniveaus. Dit betekent dat het op de begane grond kouder kan worden dan op het hoogste vloerniveau. Om dit probleem te voorkomen is gekozen om het ventilatiesysteem van het Learning Lab te regelen met de optimalisatiesoftware Climotion®. Het Climotion®-principe zorgt voor een goede menging van de ruimtelucht, waardoor er geen temperatuurgelaagdheid ontstaat. Daardoor worden tochtverschijnselen en koude gebieden voorkomen, zodat de gebruikers een hoog comfort ervaren. Verdere pluspunten zijn de energiebesparing van zo’n 30% en het hergebruik van delen van het bestaande ventilatiesysteem.