Terug

Met voorspellend regelen 15% - 35% energiebesparing

©

Dé innovatie van Kieback&Peter dit jaar is het voorspellend regelsysteem Model Predictive Control (MPC 2.0). Hiermee zijn in bestaande gebouwen energiebesparingen te realiseren van 15-35%. MPC 2.0 functioneert met wiskundige rekenmodellen, voorspellende algoritmes en toepasselijke regelcommando’s. De complexe rekenmodellen houden rekening met de traagheid van gebouwen en de technische installaties. Naast real time waarden werkt MPC 2.0 bovendien met historische data en voorspellingen. Groot pluspunt is, dat MPC 2.0 fabrikant onafhankelijk kan worden toegepast.

Kieback&Peter gaat met de MPC 2.0 twee stappen vooruit in de digitale evolutie. Want dit intelligente regelsysteem past bovendien externe data toe, zoals het aantal verwachte bezoekers en klimaatvoorspellingen. Bovendien functioneert het regelsysteem met artificiële intelligentie (AI). Want de algoritmes van MPC 2.0 ontwikkelen zich continu door middel van machine learning, zodat het regelsysteem meer en meer gewend raakt aan het gedrag van de gebruikers, het gebouw en de technische installaties van het gebouw.

MPC 2.0 begrijpt al de fysieke en de technische onderlinge relaties van de technische installaties als geheel. Met dit voorspellende regelsysteem kan dus naast de optimalisering van de werking van installaties ook continu het comfort worden verbeterd. Het systeem kan bovendien piekbelastingen van gebouwcomplexen managen, zodat facility managers prijsvoordelen kunnen behalen op de energiemarkt.

MPC 2.0 kan zowel bij bestaande installaties als nieuwe installaties kosteneffectief worden geïntegreerd.